SKANSEGUTTENES

FORENING

OM

SKAFO

2. juni 1931 ble gamlekarer (tidligere medlemmer) fra Skansens Bataljon innkalt til møte på Christi Krybbes Skoler, og som innbydere står Festkomiteen fra 1930. Festkomiteen avlegger sitt regnskap som viser et et overskudd på kr. 425,-. Det blir videre forslått å danne en forening bestående av eldre skansegutter - "Skansens Bataljons Gamlegarde".
Pengene blir overført til den nye forening med den klausul at de skal nyttes til nye rifler for korpset.

Foreningens aller første styre blir:
Formann Jacob Abrahamsen
Kasserer John Heggelund
Sekretær Harald S. Lie
Styremedlem Ole Petersen.
Suppleanter: Ragnvald Kristiansen og Johan Husum
Revistorer: Bernt Johannessen og Erling Helle

Forslag til lover blir lest opp og vedtatt. Dermed starter den forening som

senere får navnet "Skanseguttenes Forening" sitt verdifulle virke til

beste for buekorpset Skansens Bataljon.


Skanseguttenes Forening har nå i overkant av 260 medlemmer,

hovedsaklig tidligere medlemmer av Skansens Bataljon.

Foreningen er bygd opp av forkjellige komiteer og styrer, og driver blant annet Brushytten på Fløifjellet. På Skansens Bataljons

stiftelsesdag 22. mai marsjerer gamlekarene sammen med korpset.

STYRER OG KOMITEER

HOVEDSTYRET

Formann: Stig Mjøs

Sander Moldestad

Erlend Liisberg

Lars Petter Jørgensen

Kjetil Jensen

Carl Henrik Andersson

BRUSHYTTESTYRET

Formann: Jørgen F. P. Mathiesen

Nils Bjarte Sæle

Sigurd Nødtvedt​

Vidar Staalesen

JUBILEUMSKOMITEEN

Formann: Jan Frode Grønvigh

Martin Olausen

Jarl Reidar Skare

Morten Grønvigh

Trygve Greve

Even Eide

Lars O. Zackariassen

Johan Magnus

VALGKOMITEEN

Anders Bredvik

Morten Lygresten

Eirik Hagesæther

ANDRE VERV

Fanemester: Styret innsetter

Trommemester: Styret innsetter

Arkivar: Styret innsetter

Materialforvalter: Styret innsetter

Sjefspermen: Harald Tvedt

Rep. til Buekorpsmuséet: Lars O. Zachariassen

REVISORER

Willy A. Nielsen

Bjørn Ove Kristiansen

KONTAKT SKAFO

KONTAKT 

+47 480 42 229

FØLG OSS

  • Facebook - Hvit Circle
  • YouTube - Hvit Circle
  • Instagram - Hvit Circle

© 2020 Skansens Bataljon & Skanseguttenes Forening

Design og drift: Cochise Holland